Anh rể đốn mạt chịch cô em vợ ngọt nước khi vợ vắng nhà, họp có em vợ là nữ đồng chí, sex học sinh cho nên những lãnh đạo nghiện thuốc lá đều chịu đựng không có hút thuốc, nhưng thời gian cuộc họp kéo
dài thì không chịu được, vì thế em vợ trông thấy có người lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc, đặt ở dưới lổ mũi ngửi lấy một cái, tuy việc
làm này lén lút, nhưng làm sao có thể giấu diếm được ánh mắt của ủy ban kiểm tra, vì thế nên em vợ chờ cho ông trùm sau khi nói dứt
lời, em vợ nghiêng đầu, nói khẽ với anh rể Bí thư Trịnh, hay là chúng ta nghỉ giải lao…