Anh shiper số đỏ được hai cô gái ngọt nước mời chịch, để nguyên như thế. anh chưa hiểu ý hai em lắm, sex trung quốc ý hai em là tâm sự về chuyện gì. Thì mấy cái chuyện của tuổi mới lớn. Sáng nào nó cũng cứng hai em
à. Bây giờ cũng đang cứng nè hai em. Có khi sáng ngủ dậy anh thấy quần ướt hết, vậy có bất thường không hai em. Đang tuổi lớn nó vậy. Cơ thể tự
phóng thích những tinh trùng dư thừa để sản sinh cái mới. Bởi vậy mới có chuyện đám anh mới lớn hay tìm đến gái gú giải quyết. Vậy là hai em
không lên án chuyện anh chơi gái phải không. Ai nói tui không lên án. hai em hiểu…