Bé rất thích được bú cặc của anh, không có đầu mối, đây là chức nghiệp của tôi, nhiệm vụ của tôi là phá án, tôi không có cái nhìn đại cục giống như lãnh đạo các người, cho nên
nếu tôi nói không đúng, kính xin lãnh đạo thấu hiểu thông cảm. anh cũng đã nhìn thấy, ông trùm đối với chuyện này cũng có cái khó, một chủ
tịch huyện phê chuẩn chấp nhận cho đội trưởng cảnh sát hình sự dò xét con trai của bí thư huyện, nếu chuyện như vậy mà truyền đi ra ngoài, sex tập thể
người đứng đầu khu lầu xanh cùng với người số hai của huyện mâu thuẫn liền thấy rỏ ràng, đến lúc đó thì chẳng tốt…