Chán chơi cu giả lắm rồi anh yêu sang chịch lồn em đi, thì làm cái gì mà có chứng cớ, hơn nữa đa số các em viên thực tập trong bệnh viện cũng vì tiền đồ của mình, ai mà dám không làm cho anh
vui lòng, sex loạn luân cũng như anh đã nói, anh có thể để cho em trong mười năm đã trở thành bác sĩ chính, đây là điều biết bao nhiêu bác sĩ
tha thiết ước mơ đấy. tay hàng xóm thở dài nói. Vậy là nếu ta muốn là xử lý anh, chẳng phải là ngăn cản tiền đồ của rất nhiều người sao. anh
hàng xóm tự hỏi. Mọi việc đều có nặng nhẹ để mà tùy theo cách xử…