Cô sếp của tôi là một con đàn bà cực kì nứng lồn, khu khác phát hiện được chuyện này, vì vậy hướng về ban tổ chức ủy hội tố giác anh, nói thằng này là tới quấy rối Nhân viên công tác
ban tổ chức ủy hội gọi bảo vệ, vlxx kiểm tra thì thấy anh rõ ràng đường hoàng có tâm chứng nhận dự họp, cho nên không biết định nghĩa thế
nào về hành vi của anh. Chuyện này không công bình, dựa vào cái gì anh có thể ở trong hội trường phát danh thiếp cá nhân ra vậy. Có
người không phục nói ra. Còn anh thì sao. anh hỏi. Tôi sao cái gì. Danh…