Mio Kuroki thanh toán lương bằng tấm thân trong trắng cho người lao động, sao. Anh họ, ông cũng quá đề cao bản thân của mình rồi, ông cho rằng chỉ có một trưởng phòng trấn mà phải đã làm cho chúng tôi huy động bấy nhiêu người để phá án sao. Tôi nói thật cho ông biết, tôi chỉ là dựa theo manh mối của ông, từ đó còn điều tra qua vụ án liên quan khác, còn ông trở mình phản cung, đối với tôi không có nửa xu quan hệ, phim sec đến lúc đó phản cung, thì cũng được thôi, nhưng làm một quan viên chính phủ, ông không phải là không biết, nếu đã bị bắt rồi thì coi như là đã có tội, ở toà án dù …