Nữ cảnh sát xinh đẹp đi điều tra thì bị các đối tượng hiếp dâm, trong lòng hai anh cũng rất là thoải mái, không ngờ tới hôm nay đã quan hệ xác thịt được với người nữ thủ trưởng của mình thầm mến đã lâu
rồi, trước đây là hai anh không bao giờ dám nghĩ đến chuyện lại được xảy ra như thế này, xem ra đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này
thật đúng là có đạo lý, hôm nay hai anh thiếu chút nữa bị sóng biển nuốt mất, sex vietsub trời đất xui khiến liền đem mỹ nữ thủ trưởng của mình đè được ở
dưới háng. Mà chuyện này lại thuận buồm xuôi gió, xem ra nữ cảnh sát cũng là nguyện ý cùng một chỗ với…