Ối dồi ôi mẹ vợ đừng làm thế mà con địt rách lồn mẹ vợ bây giờ, cho hắn cảm giác trong lòng có một chút bi ai.. Sao vậy. Không có tìm được đường ra đúng không. Đúng vậy. Tôi đã đi quanh một vòng, đây chính là một đảo hoang, bốn phía cũng không có bất kỳ dâu hiệu đất liền, vô tận đều là mặt biển, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không có đất liền gần đây, chúng ta bị bao vây ở trên đảo hoang rồi, jav Anh rể …cô làm sao biết trước được là không có đường ra. Đôi mắt Em dâu trong bóng đêm thoáng hiện thần sắc áo não. Chỉ đoán thôi, bởi vì cậu đi với thời gian …