Quá sung sướng khi được đóng gạch em nữ sinh LOLI cực ngọt, những nhà đầu tư này giới thiệu đến các địa phương toàn tỉnh, mà không phải là tập trung ào ạt vào các thành phố trong tỉnh như trước nữa, cho nên ý nghĩ này của cậu là chính xác, cũng đáng giá để thử một lần xem sao. Đang nói chuyện, vlxx điện thoại di động thầy reo vang. Này, thiếu gia giờ này mà còn gọi điện thoại có chuyện gì không vậy. Chủ nhiệm sở thương vụ Phạm Ngọc Sinh đang còn ở phòng làm việc không vui lắm, khi đã tối rồi mà thầy còn gọi điện thoại cho anh. Cái gì mà thiếu gia với không thiếu gia, anh Phạm …