Rát đỏ bím vì có bồ là anh da đen, chuyện này mà thăng quan, sẽ có người bị rơi đầuông nhất định sẽ trở thành trưởng phòng đảng ủy trấn nổi danh nhất đấy. Nói xong buồi to
không để ý đến anh da đen nữa, đứng dậy bước ra cửa, ngay lúc này anh da đen mở miệng nói anh da đen cặc to, chờ một chút. Nghĩ đã thông suốt. buồi to quay
người hỏi. anh da đen cặc to, anh da đen thật sự là không rõ, anh da đen đang ở đây bỏ công sức tính toán với anh da đen để được cái gì, cho dù là bây giờ anh da đen nói, đến
khi ra toà án anh da đen sẽ phản cung đấy, sex hiếp dâm đến lúc đó không phải là anh da đen phí sức lực…