Sung sướng với bé bồ nhí đáng yêu lồn cực khít, trưởng công an huyện anh cũng không dám, sex nhật bản khi người phía dưới đem chuyện này báo lên, anh nói muốn báo cáo thì phải suy tính
lại một chút, cuối cùng thuộc cấp không biết phải báo cáo như thế nào, dù sao việc này bây giờ mới có thể áp dụng biện pháp đối với Trịnh
Đoạn Cương thì anh cũng đã xảy ra chuyện rồi, nếu không chạy trốn thì cũng bị diệt khẩu, hừ vụ án này nhất định là một vụ án nuốt
khó trôi anh, chuyện lớn như vậy, làm sao lão không chuyển báo, mãi đến hôm nay lão mới nói cho em bồ nhí nghe…