Thấy vợ đau lưng anh chồng gọi bạn đến tẩm quất để vợ đỡ đau thì thật đắng lòng, đây là điều tôi khó chịu nhất đấy, xnxx cậu cũng đã từng làm cảnh sát, cho nên cũng hiểu cái cảnh không phá án được cảm giác rất là khó chịu. Nhưng . đội trưởng Miêu, anh có cảm thấy khi nói với tôi những chuyện này thì có hữu dụng không vậy. Tôi đâu có thể giúp anh được cái gì. Em vợ dường như không tiếp nhận câu chuyện anh hàng xóm vừa nói, rất hiển nhiên ai cũng hiểu, chỉ có một mình đội trưởng Miêu này nghĩ như thế nào mà cứ muốn đến cùng phá án, trên thực tế hiện tại hai lãnh đạo cao nhất trong huyện hình như là đã đạt …