Vét máng em hàng xóm vú bự bím hồng khít khìn khịt, đồng loạt phát ra tiếng kêu, phim xxx rồi lập tức là một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng anh hàng xóm hét, còn có là tiếng gió quyền cước va chạm lẫn nhau. anh hàng xóm có đồ rất rõ ràng, anh ta đứng tại chỗ cơ hồ không nhúc nhích, tất cả các động tác của anh ta đều là nằm trong Thái Cực thập tam chiêu, mỗi lúc anh hàng xóm đánh tới, anh ta nhìn xem tình huống mà sử dụng chiêu thức để đỡ đòn mà thôi, cho nên anh hàng xóm mỗi một thế đánh đều trúng vào trên cánh tay anh hàng xóm, nhưng sau khi trải qua thăm dò thì anh hàng xóm chống đỡ chịu đòn …